Menu główne

Publikacje nauczycieli od 2000 r.
Kliknij w polu plik, aby otworzyć dokument (czas ściągania zależy od wielkości pliku!)
Kliknij nagłówek tabeli, aby posortować w/g autora, opisu, szkoły, kategorii, daty publikacji
Wpisz szukaną frazę (np. konspekt), nie stosuj cudzysłowów, naciśnij przycisk Szukaj

Ilość publikacji: 892 Pokazano: 801 - 892


Plik
Kwestionariusz ankiety: Problemy żywieniowe młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem
ZS im. H. Kołłątaja Zawiercie
ankieta
17.02.2006
Propozycja zajęć dla uczniów gimnazjum: Podstawy tworzenia stron WWW
Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
informatyka
1.03.2006
Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci 5-letnich: "W karnawale"
Przedszkole Samorządowe Integracyjne Nr 58 w Białymstoku
scenariusz
14.03.2006
W obronie odmienności
Przedszkole Samorządowe Integracyjne Nr 58 w Białymstoku
scenariusz
14.03.2006
Zabawy z dzieckiem nadpobudliwym - wybrane propozycje
Przedszkole Samorządowe Integracyjne Nr 58 w Białymstoku
scenariusz
14.03.2006
Sakrament, konspekt lekcji
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
religia
21.03.2006
Klasyfikacja i zastosowanie edukacyjnych programów komputerowych
ZSO nr 7 w Gliwicach
informatyka
28.03.2006
Rola komputera w edukacji specjalnej
ZSO nr 7 w Gliwicach
informatyka
28.03.2006
Artwińska-Pawlus Anna
Program zajęć zespołu tanecznego i ankieta ewaluacyjna zajęć
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu
program
31.03.2006
Artwińska-Pawlus Anna
Scenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasie V integracyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu
scenariusz
31.03.2006
Sidoruk Barbara
Zestaw materiałów edukacyjnych: Ruch drogowy, Bezpieczna droga. Referaty, zajęcia podsumowujące, zestawy pytań, raporty i podsumowania
Publiczne Przedszkole w Radziechowach
opracowanie
28.04.2006
Konspekt lekcji wychowania fizycznego: Pokonujemy zwinnościowy tor przeszkód
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie
kultura fizyczna
28.04.2006
Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczy
Świetlica Szkolna w Zesp. Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
świetlica
9.05.2006
Artwińska-Pawlus Anna
Wskazówki dla rodziców (foliogram) = 'Mamo, Tato! Jak ustrzec dziecko przed narkotykami?'
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu
foliogram
9.05.2006
Kocyłowska Jolanta
Indywidualny program terapii pedagogicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu
pedagog
9.05.2006
Jak Pomóc dziecku z ADHD
ZSO nr 7 w Gliwicach
opracowanie
9.05.2006
Terapia przez sztukę
ZSO nr 7 w Gliwicach
scenariusz zajęć
9.05.2006
Konspekt zajęć bibliotecznych w klasie łączonej I-III szkoły specjalnej
ZSO nr 7 w Gliwicach
biblioteka
9.05.2006
Scenariusz uroczystości 'Pasowanie na czytelnika' w szkole specjalnej
ZSO nr 7 w Gliwicach
biblioteka
9.05.2006
Plan Rozwoju Zawodowego
Świetlica Szkolna w Zesp. Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
świetlica
11.05.2006
Miłość bliźniego - frazes czy potrzeba czasu?
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
religia
16.05.2006
Projekt „Dzień Grecki” przykład integracji międzyprzedmiotowej – j. polskiego i historii (gimnazjum)
Zespół Szkół nr 24 (Gimnazjum nr 31) w Bydgoszczy
historia, j. polski
20.05.2006
Hospitacja diagnozująca – konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum
Zespół Szkół nr 24 (Gimnazjum nr 31) w Bydgoszczy
historia, j. polski
20.05.2006
Program orientacji i poradnictwa zawodowego: „Szkolny Program Doradczy”
Zespół Szkół – Wiśniowo Ełckie
pedagog
30.05.2006
Projekt edukacyjny "Dzień Europy"
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu
opracowanie
31.05.2006
Propozycja zajęć w świetlicy (kl. I - III)
Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
scenariusz
7.06.2006
Zestaw ćwiczeń MS Word i MS Excell
ZSEG Żywiec
technologia informacyjna
17.06.2006
Historia komputera: prezentacja dla uczniów kl. IV - VI
Zespół Szkół Nr 7 w Szczecinie
informatyka
11.09.2006
Arkusz 'Komputerowy dziennik wychowawcy'
ZSEG Żywiec
wychowawca
18.04.2007
Bajorska Stanisława
Chwytaj czas, ale mądrze
Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie
wdż
13.04.2009

IdŸ do strony numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9